Bestillingsvilkår

De ulike hyttene kan ha litt ulike vilkår. Se bestillingssiden til den spesifikke hytte. Gjeldene bestillingsvilkår finner du også i ordrebekreftelsen du mottar på e-post etter bestilling.

Avbestilling

Avbestilling skjer via lenke du finner i ordrebekreftelsen eller ved skriftlig henvendelse til eier av hytta. Dette vil være vertskapet på en betjent hytte eller en medlemsforening på en selvbetjent eller ubetjent hytte. Kontaktinfo finnes på UT.no og/eller i ordrebekreftelsen.

På selvbetjente hytter og ubetjente hytter er det 5 dagers avbestillingsfrist.

På betjente hytter er det 8 dagers avbestillingsfrist og et gebyr på 300 kr vil påløpe ved avbestilling. Merk at det for grupper kan forekomme egne avbestillingsvilkår. Kontakt eier av hytta for spørsmål.