Vilkår for bestilling og bruk av DNTs hytter

De ulike hyttene kan ha litt ulike vilkår. Vilkåra til den hytta du skal besøke finner du på bestillingssiden til den konkrete hytta.

Avbestilling

Avbestillingsvilkåra er like for de aller fleste hyttene, og lyder slik:

Avbestilling skjer på nettet eller til den foreningen som eier hytta. Ved avbestilling gis full refusjon inntil 5 dager før ankomstdagen, mindre enn 5 dager før ankomst gis ingen refusjon