Vilkår for Rabothytta

VILKÅR Vilkår for bruk av HTFs selv- og ubetjente hytter, gjelder så lenge det er restriksjoner på bruken som en konsekvens av koronapandemien Det er obligatorisk for alle gjester å bestille på forhånd. Ved ledig kapasitet kan bestillinger gjøres samme dag som ankomst. Gjester som ankommer uten forhåndsbestilling kan bortvises. Det gjelder under koronapandemien ingen tidsfrist for når man må ankomme hytta for at sengereservasjonen skal gjelde. Privatpersoner bestiller og forhåndsbetaler hytteoppholdet i sin helhet. Den som er medlem i DNT i bestillingsøyeblikket velger medlemspris. Skoleklasser og lignende grupper bes om å sjekke tilgjengelighet på nett, for så å kontakte Turistforeningen for bestilling. Man bestiller én seng per person og medlemmer skriver inn medlemsnummeret sitt. Den som forhåndsbestiller har fortrinnsrett til sengeplass på hytta. Det kan være nødvendig å bytte om på senger for å fordele grupper mellom rommene, slik at hver gruppe så langt mulig har eget rom. Om nødvendig kan noen gjester måtte legge seg på hems eller sovesal. Dette avklares mellom gjestene, evt. med hjelp av hyttevakt. Alle gjester bes være fleksible og opptre hensynsfullt for å ivareta avstand av smittevernhensyn. Ved nød skal det gis soveplass. De fleste selv- og ubetjente hyttene er låst med standardnøkkel, men det finnes lokale forhold. Nøkkel hentes slik det er opplyst på UT.no eller i bestillingsbekreftelsen. Bestilling av standardnøkkelen gjøres enklest i DNT-butikken (sett inn lenke; https://www.dntbutikken.no/den-norske-turistforening/690637/dnt-n%c3%b8kkel-den-norske-turistforening-n%c3%b8kkel) Når man ankommer hytta er det viktig at alle skriver seg inn i besøksprotokollen, selv om man har bestilt på forhånd. Alle gjester plikter å opptre hensynsfullt i samsvar med DNTs smitteverninstruks, og følge oppslag på hyttene og gjeldende smittevernregler fra aktuelle myndigheter. Avbestilling: · Avbestilling frem til 5 døgn før oppmøtedag gir rett til full refusjon. (Eksempel: Et opphold fredag-søndag må da avbestilles senest kl 23:59 på lørdag.) · Avbestilling som gjøres senere enn 5 døgn før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon. Bestilling på en hytte kan ved ledig kapasitet flyttes til en annen dato og/eller annen av HTFs hytter innenfor et tidsrom på 5 døgn før og etter opprinnelig ankomstdato. Slike endringer gjøres på e-post til booking@hemnesturistforening.no minst 2 arbeidsdager før opprinnelig ankomstdato. Avbestilling gjøres gjennom bestillingsløsningen på nett. For hjelp med denne kan tursenteret kontaktes. All relevant informasjon om hytta finnes på UT.no, også hvordan hytta er låst. Personvern Vi lagrer de personlige opplysningene du oppgir når du bestiller overnatting på våre hytter. De opplysningene vi lagrer er Fullt navn Adresse Epostadresse Telefonnummer Bedrift (Hvis relevant) Vi lagrer kun opplysninger om deg som gjennomfører bestillingen. Skulle du bestille for andre i ditt følge, lagrer vi ikke informasjon om de. Vi lagrer også informasjon om hvilken hytte/seng du har bestilt, tidspunkt for ditt besøk, totalt antall personer, og hvilken priskategori de ulike personene i følget er registrert med. Hva brukes opplysningene til? Hensikten med at vi lagrer denne informasjonen er tredelt: For at vi skal kunne ha dialog med deg i forbindelse med den bestillingen du har gjort For at du skal kunne logge deg på å avbestille oppholdet uten å måtte ta kontakt med oss For at du slipper å oppgi opplysninger på nytt ved kommende bestillinger. Neste gang trenger du kun å oppgi ditt telefonnummer eller epostadresse, så kan du logge på og finne dine resterende opplysninger ferdigutfylt. Du vil også ha oversikt over dine bestillinger. Se eller slette dine data Du kan når som helst logge deg på vår bookingløsning for å se hvilke data vi har lagret om deg. Disse dataene kan du også laste ned. Du kan også velge å slette all data vi har lagret om deg. Ved å godkjenne disse vilkårene bekrefter du å ha lest denne informasjonen.