Vilkår for Bårdsgarden

På TTs hytter kan man forhåndsbooke plass eller komme på drop in besøk. Dette er vilkår for de som har forhåndsbooka plass. Privatpersoner bestiller og forhåndsbetaler hytteoppholdet i sin helhet. Den som er medlem i DNT i bestillingsøyeblikket velger medlemspris. Det er ikke mulig å endre til medlemspris og få refusjon etter at en bestilling er fullført og betalt. Din reservasjon vil stå frem til 20.00 ankomst dag. Ankommer du etter 20.00 vil du fortsatt få en plass å sove, men du har ikke rett på den spesifikke sengen som du booket. (Grunnen til dette er at de som kommer på drop in skal kunne velge sin plass for natten) Man bestiller én seng per person og medlemmer skriver inn medlemsnummeret sitt. Den som forhåndsbestiller har fortrinnsrett til sengeplass på hytta. På enkelte hytter er det kun mulig å bestille hele hytta. Det kan være nødvendig å bytte om på senger for å fordele grupper mellom rommene, slik at hver gruppe så langt mulig har eget rom. Dette avklares mellom gjestene, evt. med hjelp av hyttevakt. Alle gjester bes være fleksible og opptre hensynsfullt for å ivareta avstand av smittevernhensyn. Ved nød skal det gis soveplass. De selv- og ubetjente hyttene er låst med DNTs standardnøkkel, men det finnes lokale forhold. Nøkkel hentes slik det er opplyst på UT.no eller i bestillingsbekreftelsen. Bestilling av standardnøkkelen gjøres enklest i DNTbutikken.no. Når man ankommer hytta må alle skrive seg inn i besøksprotokollen, selv om man har bestilt på forhånd. Alle gjester plikter å opptre hensynsfullt i samsvar med DNTs smitteverninstruks, og følge oppslag på hyttene og gjeldende smittevernregler fra aktuelle myndigheter. Vilkår for avbestiling selvbetjente/ubetjente hytter Avbestilling frem til 5 døgn før oppmøtedag gir rett til full refusjon. Avbestilling som gjøres senere enn 5 døgn før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon. Avbestilling gjøres gjennom bestillingsløsningen på nett for selv og/ubetjente hytter. Vedlagt link for avbestilling: https://my-page.visbook.com/6284/login?lang=en For hjelp med dette kan tursenteret kontaktes. Ved ev. stegning på hyttene våre vil man få refundert hele beløpet uten kostander. All relevant informasjon om hytta finnes på UT.no, også hvordan hytta er låst. Det er ikke tillatt å videreselge bookinger. Trondhjems Turistforeing forbeholder seg retten til å ettersende betalingskrav dersom vi ser at det har blitt oppgitt feil medlemskapsopplysninger. God tur!