Vilkår for Huldreheim

Vilkår for bruk av DNT Oslo og Omegns selv- og ubetjente hytter på fjellet og i marka. · Forhåndsbestilte plasser må kunne dokumenteres ved ankomst, ordrebekreftelse må medbringes. · På DNT Oslo og Omegns ubetjente markahytter, disponeres bestilte sengeplasser fra kl. 14.00 ankomstdato til kl. 14.00 avreisedato. Om ikke annet tidsrom er oppgitt, gjelder samme for utleiehyttene/hele hytter. · DNT Oslo og Omegns selv- og ubetjente hyttene er låst med DNTs standardnøkkel. Unntak kan forekomme. · Privatpersoner som forhåndsbestiller, forhåndsbetaler hytteoppholdet i sin helhet. Den/de som er medlem i DNT i bestillingsøyeblikket velger medlemspris. · Medlemsnummer skal oppgis ved forhåndsbestilling for alle som benytter seg av medlemspris. · Bestiller er selv ansvarlig for å velge riktige priser til seg selv og sitt reisefølge. Det er ikke anledning til å endre til medlemspris og få refusjon etter at en bestilling er fullført og betalt. · Den/de som forhåndsbestiller, har fortrinnsrett til sengeplass på hytta. · På enkelte hytter er det kun mulig å leie hele hytta. · Alle gjester bes være fleksible og opptre hensynsfullt overfor andre gjester. Ved nød skal det gis soveplass. · Når man ankommer hytta er det viktig at alle skriver seg inn i besøksprotokollen, selv om man har bestilt på forhånd. · Gjestene er selv ansvarlige for å sette seg inn i hytteregler og brannvernsinstruks. · Ved ledig kapasitet kan bestillinger gjøres samme dag som ankomst. Vilkår for avbestilling: · Avbestilling frem til 5 døgn før oppmøtedag gir rett til full refusjon. · Avbestilling som gjøres senere enn 5 døgn før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon. · Avbestilling gjøres gjennom bestillingsløsningen på nett. · All relevant informasjon om hytta finnes på UT.no, også hvordan hytta er låst. · Det er ikke tillatt å videreselge bookinger. · Det er ikke anledning til å benytte hyttene eller anleggene til innspilling av film, reklame el. og de kan ikke bestilles for bruk i kommersiell virksomhet (arrangement av egne kurs, leirer osv.) uten tillatelse fra DNT Oslo og Omegn. · DNT Oslo og Omegn forbeholder seg retten til å ettersende betalingskrav dersom vi ser at det har blitt oppgitt feil medlemskapsopplysninger. · Skjer det materiell skade under oppholdet, eller ved manglende/dårlig renhold, kan bestiller bli holdt økonomisk ansvarlig. ------------------------------------------------------------ Personvern: DNT Oslo og Omegn lagrer de personlige opplysningene du oppgir når du bestiller overnatting på våre hytter. De opplysningene vi lagrer er: · Fullt navn · Adresse · Epostadresse · Telefonnummer · Bedrift (Hvis relevant) Vi lagrer kun opplysninger om deg som gjennomfører bestillingen. Skulle du bestille for andre i ditt følge, lagrer vi ikke informasjon om de. Vi lagrer også informasjon om hvilken hytte/seng du har bestilt, tidspunkt for ditt besøk, totalt antall personer, og hvilken priskategori de ulike personene i følget er registrert med. Hva brukes opplysningene til? Hensikten med at vi lagrer denne informasjonen er tredelt: For at vi skal kunne ha dialog med deg i forbindelse med den bestillingen du har gjort. For at du skal kunne logge deg på å avbestille oppholdet uten å måtte ta kontakt med oss. For at du slipper å oppgi opplysninger på nytt ved kommende bestillinger. Neste gang trenger du kun å oppgi ditt telefonnummer eller epostadresse, så kan du logge på og finne dine resterende opplysninger ferdigutfylt. Du vil også ha oversikt over dine bestillinger. Se eller slette dine data: Du kan når som helst logge deg på vår bookingløsning for å se hvilke data vi har lagret om deg. Disse dataene kan du også laste ned. Du kan også velge å slette all data vi har lagret om deg. Ved å godkjenne disse vilkårene bekrefter du å ha lest og godkjent denne informasjonen.