Vilkår for Heisetra

Vilkår for bruk av DNTs ubetjente hytter DNT Sandefjord DNT Sandefjord har ubetjente overnattingshyttene Heisetra og Slirabu. Heisetra og Slirabu bestilles hele hytta og disponerer i sin helhet. Nøkler må hentes på infosenter i Matrosgata 6 – Sandefjord. Se Ut.no. Hytta bestilles pr døgn normalt fra kl 15.00 til kl 13 00 den neste dag. Vi kan gjøre avtale om ut-innlevering i nøkkelboks utenom åpningstider. Ta kontakt for avtale på SMS 95405085. Avbestilling: Du kan selv foreta endring på din bestilling på "MIN SIDE" Avbestilling frem til 5 døgn før oppmøtedag gir rett til full refusjon.  (Eksempel: Et opphold fredag-søndag må da avbestilles senest kl 23:59 på lørdag.) Avbestilling som gjøres senere enn 5 døgn før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon.  Ønsker du å avbestille; legg ved ordrebekreftelsen og send mail til sandefjord@dnt.no Om endringen fører til refusjon; legg ved ditt kontonummer for tilbakebetaling. All relevant informasjon om hytta finnes på UT.no, også hvordan hytta er låst. Ved å godkjenne disse vilkårene bekrefter du å ha lest denne informasjonen DNT Sandefjord ønsker deg velkommen!